Bee eco

Dostawa paczkomatem GRATIS dla zakupów powyżej 150 zł

REGULAMIN SKLEPU ONLINE BEE ECO

I. Postanowienia ogólne
II. Warunki dokonywania zakupów
III. Polityka prywatności
IV. Dane osobowe
V. Płatności
VI. Warunki dostaw i zamówień
VII. Oryginalność zamówień
VIII. Dostępność towarów
IX. Reklamacje i gwarancje
X. Zwrot zakupionych towarów
XI. Prawa autorskie
XII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem: www.bee-eco.pl jest Bee Eco Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział KRS, posiadająca numery NIP5851477420 oraz REGON 36676195900000.
2. Sklep internetowy www.bee-eco.pl. jest sklepem propagującym zdrowe i naturalne produkty mając na celu wspierać małe firmy produkujące unikatowe produkty w kraju jak i za granicą.
3. Zawartość sklepu internetowego www.bee-eco.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem.
5. Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki, chyba, że wynika to z warunków promocyjnych.

II. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. Sklep internetowy www.bee-eco.pl służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej, aktywnego adresu e- mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem. Strony sklepu dostosowane są do przeglądania przy rozdzielczości ekranu minimum 1024 × 768 pikseli.
3. Do zakupów w sklepie internetowym www.bee-eco.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Oferta sklepu internetowego obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe i zgodne z prawdą wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do sklepu internetowego www.bee-eco.pl. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie adresu wysyłki, numeru telefonu i adresu e-mail zamawiającego.
5. Przyjęcie przez sklep internetowy www.bee-eco.pl każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową.
6. Sklep internetowy www.bee-eco.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
7. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym www.bee-eco.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Transakcje zawierane są w złotych polskich.
8. Sklep internetowy www.bee-eco.pl wystawia dokument sprzedaży – (paragon/faktura). W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wybrać odpowiednią opcje i wpisać NIP oraz dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.

9. Sklep  internetowy;

Czynny od wtorku do piatku  od 10:00 do 17:00 ( w okresie styczeń marzec do 16:00)

10. Siedziba firmy jest czynna tylko za uprzednim umówieniem się mailowym lub telefonicznym z racji, pracy  w sklepie stacjonarnym.

III. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Każdego Klienta i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.bee-eco.pl pod zakładką regulamin sklepu.
2. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: www.bee-eco.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników serwisu.

IV. DANE OSOBOWE

1. www.bee-eco.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. “O ochronie danych osobowych”. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. 
2. Przy składaniu zamówienia Klient zostaje poproszony o podanie swoich danych osobowych (Imię, Nazwisko, Adres Wysyłki i Telefon Kontaktowy) poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (dostępnego po wybraniu opcji ‘zarejestruj się’).
3. Dane przekazane w wyniku wypełnienia formularza rejestracyjnego są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także zażądania usunięcia jego danych z bazy sklepu (poprzez przesłanie e-maila na adres zapytaj@bee-eco.pl z takim żądaniem).
3. Rejestrując się w sklepie internetowym www.bee-eco.pl Klient zezwala na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach realizacji Zamówień.

V. PŁATNOŚCI

1. Zamówienia realizujemy po otrzymaniu płatności lub po wybraniu opcji za pobraniem.
2. Akceptujemy płatności dokonane poprzez przelew elektroniczny, bankowy lub za pośrednictwem PayPal. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
3. W przypadku płatności przelewem termin realizacji zamówienia wydłuża się o czas realizacji przelewu.
4. Przyjmujemy również wpłaty dokonane na standardowym druku wpłaty, jednak w tym wypadku wpłata na nasze konto dotrze w ciągu kilku dni.
Nasze dane do płatności:
Nr konta: 65114010650000467406001001
mBank

Koniecznie w tytule płatności wpisz numer zamówienia.
Zanim autoryzujesz przelew dokładnie sprawdź numer naszego konta oraz kwotę przelewu.

VI. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

1. Wszelkie regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminie Firmy Kurierskiej UPS.
2. W przypadku wyboru opcji wysyłki za pobraniem, www. bee-eco.pl zastrzega sobie możliwość weryfikacji poprawności złożonego zamówienia, poprzez kontakt e-mail lub telefoniczny z osobą składającą zamówienie w celu jego potwierdzenia lub odrzucenia.

VII. ORYGINALNOŚĆ PRODUKTÓW

Wszystkie produkty są oryginalne, nowe i mają aktualną datę ważności. Kupowane są bezpośrednio od producenta lub autoryzowanych dystrybutorów, hurtowni i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

VIII. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

1. Sklep internetowy www.bee-eco.pl prezentuje aktualną i pełną ofertę towarów, znajdujących się na stanie magazynu. Wyjątek stanowią towary oznaczone symbolem * przy składaniu zamówienia. Nie znajdują się one aktualnie na stanie magazynu, ale mogą zostać sprowadzone na Państwa zamówienie. Przed dokonaniem wpłaty prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie w celu potwierdzenia możliwości realizacji takiej dostawy.
2. W przypadku wystąpienia braku towaru na magazynie, sklep internetowy www.bee-eco.pl, ma prawo zaproponować klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach. W przypadku zgody klienta, realizowane jest zmodyfikowane zamówienie, jeśli natomiast klient nie wyrazi zgody na zmianę zwracana jest cała kwota wpłacona przez klienta.

IX. REKLAMACJE I GWARANCJE

1. Jeśli towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłki, prosimy odesłać go zwykłą przesyłką pocztową (ekonomiczną) razem z otrzymaną fakturą lub paragonem i opisem przyczyn reklamacji. W przypadku uszkodzonej przesyłki należy dołączyć protokół spisany podczas odbioru w obecności przedstawiciela poczty/firmy logistycznej. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego lub braku towaru u dystrybutora), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty lub zwrócimy pieniądze.
2. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. W przypadku reklamacji równowartość opłaty pocztowej zwrócimy Państwu natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.
3. Zakupione i dostarczone towary są objęte dostarczaną wraz z towarem gwarancją producenta lub dystrybutora. 
4. Reklamowany produkt należy zgłosić drogą mailową na adres: zapytaj@bee-eco.pl z dopiskiem zwrot nr zamówienia (zwrot nr ID: XXXXXX).

X. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

1. W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z zamówienia Klient ma prawo odesłać przesyłkę w terminie 14 dni od jej otrzymania – zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271), ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
2. W przypadku zwrotu towaru lub jego reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego. Nie jest to jednak warunek konieczny do zwrotu towaru lub uznania reklamacji.
3. W przypadku zwrotu towaru lub uwzględnienia reklamacji Sklep zwraca Klientowi, kwotę obejmującą cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru.
4. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, faxem lub w formie elektronicznej w terminie 14 dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
5. Zwrot należności należy dokonać drogą przelewu bankowego na wskazane przez Zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na wskazany na zamówieniu adres.

XI. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach www.bee-eco.pl chronione są prawami autorskimi.
2. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody www.bee-eco.pl jest zabronione.
3. Zdjęcia oferowanych przez nas produktów, ich nazwy, loga są własnością ich producentów i są wykorzystywane przez www.bee-eco.pl tylko w celach informacyjnych.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. www.bee-eco.pl zastrzega sobie prawo do:
• zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
• wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
• wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
• przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego
2 . Data ostatniej aktualizacji 29.08.2016 roku.

Formularz reklamacyjny

Miejscowość, data Do (pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

Imię, nazwisko
Adres Klienta

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

• wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
• nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
• obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
• odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

Podpis Klienta

Formularz odstąpienia od Umowy

Miejscowość, data

Do 
(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

Imię i nazwisko konsumenta
Adres Klienta

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)1
odstępuję od umowy …………………………………………………………… nr. ……………. …………..
zawartej dnia………………………………………………w…………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty………………..zł (słownie: ………………………………………………………………)
przekazem pocztowym na adres………………………………………………………………………………….
lub na konto nr………………………………………………………………………………………………………….
Zwracam…………………………………………………………………………….. w stanie niezmienionym

Podpis konsumenta

________________________________________
[1] Art. 7. 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.
2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że Klientowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).
3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
Art. 10. 1. Termin dziesięciodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.


Wróć do strony głównej